Wrap Up April

The month of April just flew by and to be quite honest it wasn’t the best reading month.  I only read 4 books… still 3 books ahead of my challenge. But compared to the same time last year I have read almost 9 books less!

De maand april vloog echt aan mij voorbij en om heel eerlijk te zijn, was het niet mijn beste leesmaand. Ik las maar 4 boeken in totaal… dat wil zeggen dat ik nog altijd 3 boeken voorlig op mijn leeschallenge. Maar vorig jaar rond dezelfde tijd had ik reeds 9 boeken meer gelezen!

I kicked the month of with the only 5 star read of this month. Obsidio by Amy Kaufman and Jay Kristoff is the 3the installment of the Illuminea series and I absolutely loved it. I remember completely hating Illuminea, but I am keep telling myself I need to reread it, because my mind must have been out of order. How could I not like this wonderful book series!

Ik ben de maand begonnen met het enige 5 sterren boek dat ik deze maand las. Namelijk Obsidio van Amy Kaufman en Jay Kristoff. Dit is het derde en finale deel in de illuminea serie. Ik herinner me nog vaag dat ik jaren geleden Illuminea las en dat echt een vreselijk slecht boek vond. Ik blijf mezelf zeggen dat ik het dringend moet herlezen, want volgens mij is er toen iets misgegaan tijdens het lezen. 

After that I read The Wicked King by Holly Black. I was completely enchanted with this second installment in the series. I absolutely loved all the politics and the dynamics between the characters.  I can hardly wait for the final installment in November!

Daarna las ik nog een boek dat al snel tot mijn favoriete lijstje opklom namelijk The Wicked King van Holly Black.  Ik ben echt helemaal verliefd geworden op dit tweede deel in de reeks. De politieke intriges en de dynamiek tussen de personages is echt zo goed. Ik zit al op hete kolen voor het laatste deel in november.

Hazel and Holly was the book that took me the longest to get trough. It wasn’t bad, but as I said in my review, it was just not rightly marketed and edited. This book reads like a middle-grade, but the themes are just a little to adult for it. It is a very polarizing book and lots of people seem to dislike it. But overall I quite enjoyed myself and gave it 3.5 stars.

Hazel and Holly las ik erg traag uit. Het was zeker geen slecht boek, maar zoals ik ook aanhaal in mijn review is het verkeerd op de markt gebracht en had het beter nagekeken mogen worden. Nu lees het boek als een middlegrade, maar het bevat toch wel enkele volwassen thema’s. Het is een boek dat veel verschillende emoties losmaakt, gezien er toch wel heel wat slechtere reviews te vinden zijn. Maar ikzelf heb me wel vermaakt tijdens het lezen. 

During a temporary hot streak in April I decided to star One Last Greek Summer by Mandy Baggot. I tend to love her books set on Corfu. (For more reviews check here and here!) And once again she knew how to enchant me with the greek athmosheer the wonderful food and the very greek families. I really liked her new book and am looking forward to more books of her set in Greece!

Tijdens die eerste warme dagen in April besloot ik One Last Greek Summer door Mandy Baggot een kans te geven. Ik las in het verleden al enkele van haar boeken (reviews kan je hier en hier vinden) En ik ben altijd so gecharmeerd door de Griekse atmosfeer die ze perfect weergeeft. Het heerlijke eten, de grappige situaties, de prachtige vergezichten en de echte Griekse families. Ik heb ontzettend genoten van haar nieuwe boek en hoop nog meer verhalen in Griekenland van haar te mogen lezen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s